Rólunk

Óvodai életünk érzelmi biztonságra épül, ahol a gyermeki személyiség szabadon bontakozhat ki. Nevelési feladatainkat a szülőkkel közösen végezzük, úgy, hogy megalapozzuk az iskolai nevelést. Intézményünkben folyó nevelés kiegészíti a családi nevelést.

Óvodánkban 10 csoport nevelő- oktató munkáját 15 pedagógus látja el, melyet 10 szakképzett dajka és 3 pedagógiai asszisztens is segíti.

Csoportszobáink megfelelően felszereltek. Célunk, hogy az óvoda szűkebb és tágabb környezetét minél korszerűbbé tegyük, ennek érdekében évről-évre bővítjük eszköz állományunkat.

Elsődleges és alapvető tevékenység a játék, melyet a gyermek egyéb tevékenységeit is áthatja.

Tevékenységünkkel a gyermek testi, lelki, szellemi kibontakozását, fejlődését segítsük.

A napi tevékenykedéseket, foglalkozásokat úgy alakítjuk ki, hogy figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait. Fontosnak tartjuk a tehetségfejlesztést, felzárkóztatást, ehhez felkészült, szakosodott fejlesztő pedagógus nyújt segítséget.

Az egészség megőrzésére, egészséges életmódra való nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk, ennek érdekében gyakoriak a séták, kirándulások, játékos sportvetélkedők (Bozsik Program).